Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Chúc mừng Prep Việt đã kết thúc giai đoạn tuyển mộ đợt 1

Sau hơn 1 năm tuyển mộ, dự án PrEP Việt đã vượt mục tiêu, tuyển mộ thành công 182 Người tham gia(NTG) so với mục tiêu ban đầu là 177 người. PrEP Việt đã vượt qua để vinh dự trở thành một trong những site nghiên cứu dẫn đầu về thời gian tuyển mộ NTG. […]