Chuyên mục
Tin tức

Chúc mừng Prep Việt đã kết thúc giai đoạn tuyển mộ đợt 1


Sau hơn 1 năm tuyển mộ, dự án PrEP Việt đã vượt mục tiêu, tuyển mộ thành công 182 Người tham gia(NTG) so với mục tiêu ban đầu là 177 người. PrEP Việt đã vượt qua để vinh dự trở thành một trong những site nghiên cứu dẫn đầu về thời gian tuyển mộ NTG.

Để đạt được thành công lớn này, phải kể tới sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng, các nhóm CBOs, Ban cố vấn cộng đồng (CAB), nhóm thí sinh The PrEP và đặc biệt là từ nhóm Tuyển mộ viên. Các bạn đã là những người truyền thông điệp về sử dụng PrEP an toàn tới cộng đồng MSM tại Hà Nội. Thay mặt dự án, PrEP Việt xin ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các bạn vào sự thành công của Giai đoạn tuyển mộ. PrEP Việt sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn duy trì cho 182 NTG trong 3 năm tới.

PrEP Việt hy vọng sẽ luôn luôn được sát cánh cùng người tham gia và các hoạt động cộng đồng trong thời gian sắp tới.

PrEP Việt cảm ơn các bạn rất nhiều!
PrEP Việt – HTPN 083 Vietnam 🎉🎉🎉