Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Chính thức tuyển thêm 50 người tham gia nữa cho dự án Prep Việt

Chính thức tuyển thêm 50 người tham gia nữa cho dự án PrEP Việt. Theo đề xuất mới của HPTN 083 tại Mỹ, PrEP Việt được đánh giá là khu vực có chất lượng tuyển chọn và duy trì người tham gia tốt nên đã được dự án đề tuyển thêm 50 NTG nữa tham […]