Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Tham gia dự diễn đàn hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương Việt Nam – VCSPA 2019

Sáng nay – 08/11/2019, các thành viên của Phòng khám SHP cùng với nhóm tuyển mộ HTPN083 (PrEP Việt) đã có mặt tại Đà Nẵng để tham gia dự Diễn đàn Hỗ trợ các Cộng đồng dễ bị tổn thương Việt Nam – VCSPA 2019. Được tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến […]