Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Nghiên cứu HPTN 083 chứng minh sự vượt trội của Cabotegravir trong dự phòng HIV

Cả thuốc tiêm cabotegravir và thuốc uống tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC) đều có hiệu quả cao trong dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) Durham, NC – Ngày hôm nay các nhà nghiên cứu từ Mạng lưới thử nghiệm dự phòng HIV (HPTN) công bố  rằng nghiên cứu lâm sàng HPTN 083 cho thấy dự phòng trước phơi […]

Các câu hỏi thường gặp trong nghiên cứu HPTN 083 (PrEP Việt)

1. HPTN 083 là gì? HPTN 083 là nghiên cứu đầu tiên so sánh hiệu quả của phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm  HIV (PrEP) sử dụng thuốc tiêm Cabotegravir tác dụng kéo dài (CAB LA) hai tháng một lần với thuốc uống hàng ngày tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC). Nghiên cứu HPTN 083 đã tuyển 4.570 […]