1. HPTN 083 là gì?

HPTN 083 là nghiên cứu đầu tiên so sánh hiệu quả của phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm  HIV (PrEP) sử dụng thuốc tiêm Cabotegravir tác dụng kéo dài (CAB LA) hai tháng một lần với thuốc uống hàng ngày tenofovir/emtricitabine (TDF/FTC). Nghiên cứu HPTN 083 đã tuyển 4.570 người đàn ông và phụ nữ chuyển giới (TGW) có quan hệ tình dục với nam giới tại 43 cơ sở nghiên cứu ở Argentina, Brazil, Peru, Nam Phi, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.

2. Tại sao nghiên cứu này được thực hiện?

Đối với nhiều người, việc uống thuốc hàng ngày có thể là một thách thức. Phát triển các loại thuốc khác có tác dụng dài và an toàn cho dự phòng trước phơi nhiễm HIV sẽ làm tăng các lựa chọn phòng ngừa HIV và giúp cho những người cảm thấy việc uống thuốc hàng ngày là một thách thức. Một số người cũng có thể thấy tiêm định kỳ là một dạng PrEP kín đáo hơn so với uống thuốc hàng ngày và có thể thích dùng thuốc tiêm Cabotegravir tác dụng kéo dài (CAB LA) vì lý do này.

3. Những tổ chức nào có liên quan đến nghiên cứu HPTN 083?

Nghiên cứu HPTN 083 được Mạng lưới thử nghiệm dự phòng HIV (HPTN) tiến hành và được Viện Dị ứng và truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID), một phần của Viện Y tế Quốc gia, tài trợ. NIAID và ViiV Healthcare đồng tài trợ cho nghiên cứu. Thuốc nghiên cứu được ViiV Healthcare và Gilead Science cung cấp.

4. Thiết kế của nghiên cứu HPTN 083 như thế nào?

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm thuốc tiêm CAB hoặc nhóm thuốc uống TDF/FTC. Cả người tham gia và nhóm nghiên cứu đều không biết ai thuộc nhóm nào. Người tham gia trong mỗi nhóm đều được tiêm và thuốc uống – mỗi người tham gia nhận một loại thuốc thật và một loại giả dược để duy trì bản chất mù của nghiên cứu. Những người tham gia được chọn ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm nghiên cứu và trải qua ba bước: Bước 1 bao gồm 5 tuần uống CAB và giả dược TDF/FTC hàng ngày hoặc 5 tuần  uống TDF/FTC và giả dược CAB hàng ngày;  Bước 2 bao gồm 148 tuần tiêm bắp CAB LA 600 mg 8 tuần một lần cộng với uống giả dược TDF/FTC hàng ngày hoặc 148 tuần uống TDF/FTC hàng ngày cộng với giả dược CAB LA tiêm bắp 8 tuần một lần; và Bước 3 bao gồm 48 tuần uống TDF/FTC nhãn mở hàng ngày sau khi người tham gia hoàn thành Bước 2.

5. Tại sao ban DSMB khuyến nghị dừng giai đoạn mù của nghiên cứu?

Ngày 14/05/2020, Ban giám sát an toàn và dữ liệu (DSMB) độc lập giám sát nghiên cứu đã tiến hành phân tích sơ bộ theo kế hoạch dữ liệu nghiên cứu HPTN 083 và thấy rằng phác đồ sử dụng CAB LA tiêm 8 tuần một lần an toàn và  hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm HIV trong quần thể nghiên cứu. Do đó, DSMB khuyến nghị NIAID dừng giai đoạn mù của nghiên cứu và chia sẻ kết quả. NIAID chấp nhận các khuyến nghị của DSMB và đã công bố kết quả sơ bộ vào ngày 18/05/2020 để phục vụ lợi ích của sức khỏe cộng đồng.

6. Những thông tin mới nào đã được trình bày ở hội nghị AIDS 2020?

Sau khi phân tích sâu hơn về dữ liệu nghiên cứu sơ bộ, thuốc tiêm CAB LA cho thấy vượt trội về mặt thống kê so với thuốc uống hàng ngày TDF/FTC trong dự phòng trước phơi nhiễm HIV ở nam và nữ chuyển giới có quan hệ tình dục với nam giới tham gia nghiên cứu HPTN 083. Tổng cộng có 52 trường hợp nhiễm HIV mới, với 13 trường hợp ở nhóm CAB (tỷ lệ mắc mới là 0,41%) và 39 trường hợp ở nhóm TDF/FTC (tỷ lệ mắc mới là 1,22%). Tỷ số rủi ro của nhóm CAB so với nhóm TDF/FTC là 0,34 (95% CI 0,18-0,62), tương ứng với việc giảm 66% các trường hợp nhiễm HIV ở những người tham gia nghiên cứu được dùng CAB so với TDF/FTC.

7. Khi DSMB đề nghị dừng thử nghiệm, họ đã nhận thấy rằng nghiên cứu đã vượt qua ranh giới dừng vì không thua kém và đang tiến gần đến ranh giới vượt trội . Tại sao những phát hiện cuối cùng cho thấy thuốc tiêm CAB-LA vượt trội  so với thuốc uống TDF/FTC?

Cuộc họp DSMB vào ngày 14/05/2020 là lần đánh giá hiệu quả chính thức đầu tiên của dữ liệu từ HPTN 083. Các tiêu chí để dừng thử nghiệm sớm được đề ra là cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là với lần đánh giá hiệu quả đầu tiên, bởi vì kết quả cần phải đủ mạnh để đảm bảo HPTN 083 cung cấp bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ cấp phép CAB LA cho dự phòng HIV. Trong cuộc họp ngày 14/05, DSMB đã xác định rằng nghiên cứu đã đạt được mục tiêu của nó –  nó đã vượt quá sức mạnh của bằng chứng cần thiết để dừng lại vì không thua kém trong lần đánh giá đầu tiên.

Sau cuộc họp DSMB, HPTN đã đánh giá bộ dữ liệu hoàn chỉnh bằng các phương pháp thống kê cho thấy nghiên cứu đã  dừng sớm dựa trên kế hoạch giám sát sơ bộ được đặt ra từ trước. Dựa trên phân tích cuối cùng này, hiệu quả của thuốc tiêm CAB được xác định là HR = 0,34 (95% CI 18-0,62), loại trừ rõ ràng HR = 1, có nghĩa là thuốc tiêm CAB LA vượt trội so với thuốc uống TDF/FTC (p = 0,0005) trong dự phòng HIV. Phân tích thống kê cuối cùng được xem xét độc lập bởi các chuyên gia thống kê trong lĩnh vực giám sơ bộ các thử nghiệm lâm sàng. Các công ty dược phẩm không đóng vai trò gì trong việc phân tích dữ liệu cuối cùng, được giám sát bởi nhà tài trợ nghiên cứu NIAID.

8. Các thuốc trong nghiên cứu có an toàn?

Tất cả các thuốc Cabotegravir và TDF/FTC đều an toàn và nhìn chung là dung nạp tốt. Những người tham gia ở nhóm Cabotegravir thường có khả năng đau tại chỗ tiêm hoặc sốt nhiều hơn. Những người tham gia ở nhóm thuốc uống – TDF/FTC thường có khả năng buồn nôn nhiều hơn.

9. Điều gì sẽ xảy ra với những người tham gia của HPTN 083?

Người tham gia nghiên cứu đang được thông báo về kết quả nghiên cứu và về loại thuốc họ sử dụng. Người tham gia sẽ có cơ hội ở lại nghiên cứu, trước mắt là tiếp tục dùng thuốc nghiên cứu được chỉ định từ khi bắt đầu nghiên cứu. Những người tham gia dùng thuốc uống TDF/FTC muốn chuyển sang thuốc tiêm CAB LA sẽ được chuyển sang ngay khi có đủ thuốc. Người tham gia cũng có thể tiếp tục dùng TDF/FTC uống hàng ngày hoặc chuyển sang TDF/FTC uống hàng ngày nếu họ không muốn dùng thuốc CAB LA nữa.

10. Thông tin nhân khẩu học của nghiên cứu như thế nào?

Trong số 4.566 người tham gia trong phân tích này: 67% dưới 30 tuổi, 12% là phụ nữ chuyển giới và 50% người tham gia từ Hoa Kỳ tự nhận mình là người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Tổng cộng có năm mươi hai ca nhiễm HIV.

11. Những người tham gia nhiễm HIV khi dùng CAB-LA có được xác định tình trạng kháng thuốc ở các mẫu HIV phân lập từ họ không?

Hiện đang tiến hành xét nghiệm kháng thuốc cho tất cả những người tham gia nhiễm HIV ở cả hai nhóm của HPTN 083. Ngay khi có  những dữ liệu đó, chúng sẽ được trình bày và/hoặc xuất bản ở các hình thức bình duyệt.

12. Có được sử dụng Cabotegravir dạng uống trước khi tiêm mũi Cabotagravir đầu tiên hay không?

Có, vẫn được yêu cầu, trong giai đoạn đầu của nghiên cứu HPTN 083. Nghiên cứu sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu an toàn trong giai đoạn sử dụng thuốc uống trước tiêm Cabotegravir của những người tham gia chuyển từ TDF/FTC sang dùng Cabotegravir dạng tiêm. Tại thời điểm công bố kết quả nghiên cứu vào tháng 7 năm 2020, các cuộc thảo luận về những rủi ro và lợi ích của việc dùng thuốc uống trước tiêm Cabotegravir vẫn tiếp diễn.

13. Có phải có nhiều thông tin hơn về sự cần thiết của việc sử dụng PrEP dạng uống để “bao phủ cái đuôi” của những người tham gia muốn ngừng CAB-LA không?

Nghiên cứu sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu về từng người tham gia cụ thể ngừng tiêm CAB LA . Nếu người tham gia muốn ngừng tiêm CAB LA cho PrEP và vẫn có những hành vi nguy cơ, họ nên chuyển sang phương thức phòng ngừa HIV khác – có thể bao gồm hoặc không bao gồm việc sử dụng sản phẩm PrEP chứa tenofovir. Trong HPTN 083, người tham gia sẽ tiếp tục được cung cấp TDF/FTC uống hàng ngày trong tối đa 48 tuần sau lần tiêm CAB LA cuối cùng của họ.

14. Có phải CAB cũng đang được thử nghiệm để  dự phòng HIV ở phụ nữ?

Có, một nghiên cứu có tên HPTN 084 đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của CAB trong phòng ngừa   HIV ở phụ nữ. Nghiên cứu đang tiến hành ở châu Phi cận Sahara và bắt đầu vào năm 2017. HPTN 084 cũng đã được  DSMB xem xét , được khuyến nghị tiếp tục và sẽ được giám sát bởi cùng một DSMB.

15. Tại sao DSMB đưa ra khuyến nghị này cho nghiên cứu HPTN 083 nhưng nghiên cứu HPTN 084 vẫn tiếp tục?

HPTN 084 bắt đầu vào tháng 11 năm 2017, khoảng một năm sau khi HPTN 083 bắt đầu tuyển chọn. Không có đủ dữ liệu từ HPTN 084 tại cuộc họp DSMB tháng 5 để xác định xem nghiên cứu có đạt được các mục tiêu đã đặt ra hay không. DSMB sẽ xem xét dữ liệu từ HPTN 084 một lần nữa vào cuối năm nay.

16. Dịch COVID-19 có ảnh hưởng gì dến khuyến nghị của Ban giám sát an toàn và dữ liệu (DSMB) đối với HPTN-083 hay không?

Không, Dữ liệu mà Ban giám sát an toàn và dữ liệu (DSMB) đã thu thập và xem xét được từ trước khi có dịch COVID-19 diễn ra ở các cơ sở nghiên cứu. Tuy nhiên, do COVID-19 có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc hoạt động và tính chính xác của dữ liệu của HPTN 083 trong tương lai, nên DSMB đã xem xét các tác động tiềm năng của COVID-19 trong tương lai của nghiên cứu.

17. Khi nào CAB-LA sẽ có cho dự phòng trước phơi nhiễm HIV?

Vẫn còn quá sớm để biết khi nào CAB LA có thể có cho các cá nhân ngoài nghiên cứu HPTN 083. Quy trình phê duyệt theo quy định đối với CAB LA yêu cầu một số bước cần phải làm trước, bao gồm việc xem xét và phê duyệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *