Monthly Archives: Tháng Mười 2020

[Phim tài liệu] Những công việc gì đã được diễn ra tại Khu nghiên cứu PrEP Việt?

PrEP Việt là tên gọi của Nghiên cứu HPTN083 khi được triển khai tại Việt Nam với ý nghĩa: “PrEP cho người Việt”. Là một phần của Nghiên cứu HPTN083 được thực hiện trên quy mô toàn thế giới với 43 cơ sở tại 7 quốc gia trong đó có Mỹ và Việt Nam, PrEP […]