Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Nghiên cứu HPTN 084 đã chứng minh thuốc tiêm CAB LA vượt trội so với thuốc uống FTC / TDF trong dự phòng HIV trên phụ nữ Châu Phi cận Sahara

Ngày 9 tháng 11 năm 2020 Cả thuốc cabotegravir tiêm và FTC / TDF uống đều có hiệu quả trong dự phòng trước phơi nhiễm ( PrEP) DURHAM, NC – Ngày hôm nay các nhà nghiên cứu từ Mạng lưới Thử nghiệm Dự phòng HIV (HPTN) đã công bố dữ liệu từ thử nghiệm lâm […]