Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

40 NĂM ĐẠI DỊCH HIV/AIDS

Ngày 05/06/1981, trong Báo cáo hàng tuần về Bệnh tật và Tử vong (MMWR)của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật (CDC) đã mô tả  một dạng viêm phổi hiếm gặp ở trên  năm người nam  đồng tính trẻ ở Los Angeles. Bệnh này   gây suy giảm miễn dịch ở những người đồng tính nam, sau này được […]