THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU

PrEP Việt là một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc. PrEP Việt đánh giá an toàn và hiệu quả dự phòng trước phơi nhiễm HIV của loại thuốc có tên là Cabotegravir dạng tiêm, so sánh với thuốc dự phòng dạng viên hiện có là TDF/FTC.

Người tham gia PrEP Việt sẽ uống hoặc tiêm 1 trong 2 loại thuốc này để dự phòng trước khi phơi nhiễm HIV. Uống hoặc tiêm một trong hai loại thuốc này có ý nghĩa gần giống như việc uống vắc xin hay tiêm phòng để giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. PrEP Việt mong muốn thử nghiệm và đưa đến một loại thuốc dạng tiêm có thể giúp dự phòng được phơi nhiễm HIV trong thời gian dàiPrEP Việt được tiến hành bởi Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill – Hoa Kỳ, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 198 Bộ Công An và Bệnh viện