Về dự án

[ux_banner height=”514px” bg=”476″ bg_size=”original” bg_pos=”72% 35%”]

[/ux_banner]
[section]

[gap height=”40px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”10″]

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”10″]

PrEP Việt là một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc. PrEP Việt đánh giá an toàn và hiệu quả dự phòng trước phơi nhiễm HIV của loại thuốc có tên là Cabotegravir dạng tiêm, so sánh với thuốc dự phòng dạng viên hiện có là TDF/FTC.

Người tham gia PrEP Việt sẽ uống hoặc tiêm 1 trong 2 loại thuốc này để dự phòng trước khi phơi nhiễm HIV. Uống hoặc tiêm một trong hai loại thuốc này có ý nghĩa gần giống như việc uống vắc xin hay tiêm phòng để giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. PrEP Việt mong muốn thử nghiệm và đưa đến một loại thuốc dạng tiêm có thể giúp dự phòng được phơi nhiễm HIV trong thời gian dàiPrEP Việt được tiến hành bởi Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill – Hoa Kỳ, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 198 Bộ Công An và Bệnh viện

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”495″ bg_pos=”49% 27%”]

[text_box width=”45″ width__sm=”61″ padding=”3px 0px 3px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(131, 174, 191, 0.58)” border=”3px 3px 3px 3px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”0″]

VIÊN TRUVADA

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”222px” height__sm=”250px” bg_color=”rgb(112, 180, 225)”]

[text_box width=”83″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Là thuốc dạng viên được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt năm 2012. Tùy theo mức độ tuân thủ uống thuốc, dùng Truvada để dự phòng làm giảm nguy cơ nhiễm HIV 92%-99% ở người không nhiễm HIV. Viên Truvada được FDA phê duyệt năm 2012.
Viên Truvada gồm tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300mg/ emtricitabine (FTC) 200mg. Truvada ức chế enzyme HIV reverse transcriptase, làm cho vius HIV không nhân lên được trong cơ thể người.. Viên Truvada được kê uống hàng ngày để dự phòng nhiễm HIV

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”494″ bg_pos=”26% 34%”]

[text_box width=”56″ width__sm=”66″ padding=”3px 0px 3px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(139, 172, 207, 0.66)” border=”3px 3px 3px 3px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”0″]

Thuốc tiêm Cabotegravir

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”222px” height__sm=”250px” bg_color=”rgb(69, 175, 236)”]

[text_box width=”86″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV dạng tiêm đang được thử nghiệm an toàn ở giai đoạn 3 (giai đoạn nghiên cứu cuối cùng của một loại thuốc trước khi có thể được FDA phê duyệt). Hiện tại PrEP Việt đang nghiên cứu việc dùng Cabotegravir để dự phòng sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm HIV ở mức độ nào.
Tính đến tháng 10/2017, có 28 thử nghiệm lâm sàng về Cabotegravir với khoảng 2169 người đã sử dụng thuốc này dưới dạng uống hoặc tiêm. Tính đến 18/10/2016, Carbotagravir đã được dùng trong 20 thử nghiệm lâm sàng. Tổng cộng có 1289 người gồm người nhiễm HIV và người khỏe mạnh đã được uống hoặc tiêm ít nhất 1 liều Carbotegravir

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]